Informacja prawna


Informacja prawna

Opublikowana przez:
Institute NaturScience GmbH
Siedziba spółki:
Henrich-Focke-Str. 4
28199 Brema
Niemcy
Telefon: +49 421 243-29970
E-Mail: info@institute-naturscience.com
Strona internetowa: www.institute-naturscience.com

Zarząd:
Dr Marc-Alexander Mahl

Przedsiębiorstwo zarejestrowane:
Rejestr handlowy: Brema, HRB 32349
Numer podatkowy DE811146454
Numer VAT 60/102/10435

Za treść odpowiada:
Katarzyna Szymańska
Plac Konesera 6 lokal B3
03-736 Warszawa
Polska

Zastrzeżenie / wyłączenie odpowiedzialnościi

1. Odpowiedzialność za treść

Institute NaturScience GmbH przygotowuje niniejszą stronę z największą starannością i stara się zapewnić, aby jej zawartość była aktualna, kompletna i dokładna. Jednakże Institute NaturScience GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie gwarantuje dokładności, kompletności, aktualności czy stosowności informacji przedstawionych na tej stronie internetowej. Użytkownik korzysta z udostępnionych treści wyłącznie na własne ryzyko. Odpowiedzialność z jakichkolwiek podstaw prawnych wynikających z korzystania lub niekorzystania z naszej strony internetowej jest ograniczona do szkód spowodowanych umyślnie przez Institute NaturScience GmbH, jego pracowników lub kontrahentów, w wyniku rażącego zaniedbania lub zwykłego zaniedbania z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Ponadto w przypadku zwykłego zaniedbania odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości szkody, która jest charakterystyczna i przewidywana dla porównywalnych transakcji tego rodzaju. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia udzielonych gwarancji lub na podstawie niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt. Każda ocena zgodności z prawem oświadczenia o ochronie prywatności musi opierać się wyłącznie na przepisach prawa Republiki Federalnej Niemiec. Brzmienie tłumaczeń z języka niemieckiego na inne języki nie jest prawnie wiążące.

2. Odpowiedzialność za odnośniki

Operator jest zawsze odpowiedzialny za dokładność treści. Dlatego Institute NaturScience GmbH nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w tym zakresie. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie informacje o podejrzanych / nielegalnych treściach zawartych w witrynach, do których prowadzą odnośniki z naszej witryny. Po przeanalizowaniu takich informacji usuniemy wskazane odnośniki, pod warunkiem, że takie działanie jest technicznie wykonalne i uzasadnione.

3. Prawa autorskie

Zawartość niniejszej strony głównej podlega prawom autorskim. Jej publikacja w sieci WWW lub innych serwisach internetowych nie stanowi oświadczenia o wyrażeniu zgody na jej wykorzystanie w innym miejscu przez osoby trzecie. Institute NaturScience GmbH umożliwia przeglądanie i pobieranie wszystkich treści. Mogą być one zapisywane lub powielane do użytku prywatnego. W przypadku powielania treści należy odwołać się do praw autorskich i własności Institute NaturScience GmbH. Jednak treści nie mogą być powielane, prezentowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane w inny sposób do celów publicznych lub komercyjnych. Nie mogą być zmieniane ani wykorzystywane na innych stronach internetowych lub komputerach w sieci bez pisemnej zgody Institute NaturScience GmbH. Każde naruszenie tych zasad zobowiązuje zainteresowaną stronę do natychmiastowego zniszczenia wszystkich wydrukowanych lub pobranych treści. Prawo do odszkodowania pozostaje zastrzeżone. Wszystkie teksty, obrazy i inne prace utworzone na stronie internetowej i przesyłane na stronę przez Institute NaturScience GmbH są chronione prawem autorskim. Treść jest przeznaczona wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku w ramach strony internetowej. W przypadku nieprzestrzegania powyższego, Institute NaturScience GmbH ma prawo do wszczęcia postępowania cywilnego i karnego.

4. Prawa do znaków towarowych / prawa własności przemysłowej

Institute NaturScience GmbH jest właścicielem wszystkich znaków towarowych używanych na stronach internetowych Institute NaturScience GmbH. Osobom trzecim zabrania się użytkowania i wykorzystywania wszelkich znaków towarowych, logo czy etykiet.

Wyłącz Google Analytics