Polityka dotycząca plików cookie dla www.institute-naturscience.pl


Niniejszy dokument informuje Użytkowników o technologiach, które pomagają witrynie internetowej osiągnąć cele opisane poniżej. Takie technologie umożliwiają Właścicielowi dostęp i przechowywanie informacji (na przykład za pomocą Pliku Cookie) lub korzystanie z zasobów (na przykład poprzez uruchomienie skryptu) na urządzeniu Użytkownika podczas interakcji z niniejszą Witryną.
Dla uproszczenia wszystkie takie technologie są w niniejszym dokumencie zdefiniowane jako „Moduły Śledzące (Trackery)” - chyba że należy je rozróżnić.
Na przykład, mimo, że pliki cookie mogą być używane zarówno w przeglądarkach internetowych, jak
i mobilnych, mówienie o plikach cookie w kontekście aplikacji mobilnych byłoby niewłaściwe, ponieważ są one modułem śledzącym opartym na przeglądarce. Z tego powodu w niniejszym dokumencie termin “Pliki cookie” jest używany tylko wtedy, gdy ma wskazać ten konkretny typ Modułu Śledzącego.
Niektóre cele, do których wykorzystywane są Moduły Śledzące, mogą również wymagać zgody Użytkownika. Za każdym razem, gdy zostanie wyrażona zgoda, można ją w każdej chwili swobodnie wycofać, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.
Niniejsza Witryna korzysta z Modułów Śledzących zarządzanych bezpośrednio przez Właściciela (tak zwanych Modułów Śledzących „strony pierwszej”) oraz Modułów Śledzących, które umożliwiają usługi świadczone przez osoby trzecie (tak zwane Moduły Śledzące „strony trzeciej”). O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, dostawcy zewnętrzni mogą uzyskiwać dostęp do zarządzanych przez nich elementów śledzących.
Ważność i okresy wygaśnięcia plików cookie i innych podobnych elementów śledzących mogą się różnić w zależności od okresu określonego przez Właściciela lub odpowiedniego dostawcę. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji przeglądania.
Oprócz tego, co określono w opisach w ramach każdej z poniższych kategorii, Użytkownicy mogą znaleźć bardziej precyzyjne i zaktualizowane informacje dotyczące specyfikacji okresu użytkowania, a także wszelkie inne istotne informacje – takie, jak obecność innych modułów śledzących - w powiązanych politykach prywatności odpowiednich zewnętrznych dostawców lub kontaktując się z Właścicielem.

Wyświetlanie zawartości z platform zewnętrznych

Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron niniejszej Witryny i interakcję z nimi.
Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu w sieci na stronach, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy jej nie używają.

Widget YouTube (Google Ireland Limited)
YouTube to usługa wizualizacji treści wideo świadczona przez Google Ireland Limited, która umożliwia niniejszej Witrynie internetowej włączanie tego rodzaju treści na swoich stronach.
Przetwarzane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka Prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Pomiar
Niniejsza Witryna korzysta z Modułów Śledzących do pomiaru ruchu i analizowania zachowań użytkowników w celu ulepszenia Usługi.

Wykorzystanie Google Analytics

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizę ruchu internetowego i mogą być używane do śledzenia zachowań Użytkowników.

Śledzenie konwersji Google Ads (Google Ireland Limited)
Śledzenie konwersji Google Ads to usługa analityczna świadczona przez Google Ireland Limited, która łączy dane z sieci reklamowej Google Ads z działaniami wykonywanymi w niniejszej Witrynie.
Przetwarzane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka Prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Funkcje raportowania reklam Google Analytics (Google Ireland Limited)
Google Analytics w niniejszej witrynie ma aktywowane funkcje raportowania reklam, które gromadzą dodatkowe informacje z pliku cookie DoubleClick (aktywność w sieci) oraz z identyfikatorów wyświetlania reklam urządzenia (aktywność w aplikacji). Umożliwia to Właścicielowi analizę określonych zachowań i danych o zainteresowaniach (dane o ruchu i dane dotyczące interakcji użytkowników z reklamami) oraz o ile są włączone, dane demograficzne (informacje o wieku i płci).
Użytkownicy mogą zrezygnować z używania plików cookie przez Google, odwiedzając ustawienia reklam Google.
Przetwarzane dane osobowe: pliki cookie, unikalne identyfikatory urządzeń do celów reklamowych (na przykład Google Advertiser ID lub IDFA) i różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności usługi.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Privacy PolicyOpt Out. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Raporty danych demograficznych i zainteresowań Google Analytics (Google Ireland Limited)
Raporty danych demograficznych i zainteresowań Google Analytics to funkcja raportowania reklam Google, która udostępnia dane demograficzne i dane o zainteresowaniach w Google Analytics dla tej witryny (dane demograficzne oznaczają dane dotyczące wieku i płci).
Użytkownicy mogą zrezygnować z używania plików cookie przez Google, odwiedzając ustawienia reklam Google.
Przetwarzane dane osobowe: pliki cookie, unikalne identyfikatory urządzeń do celów reklamowych (na przykład Google Advertiser ID lub IDFA).
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Privacy PolicyOpt Out. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Anonimowe usługi analityczne

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi, za pośrednictwem zewnętrznych modułów śledzących, na gromadzenie danych analitycznych i zarządzanie nimi w formie anonimowej.

Google Analytics z anonimowym adresem IP (Google Ireland Limited)
Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez Google Ireland Limited („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i badania korzystania z niniejszej Witryny, do przygotowywania raportów na temat jej działań i udostępniania ich innym usługom Google.
Google może wykorzystywać zebrane dane do rozpatrywania w szerszym kontekście i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.
Ta integracja Google Analytics maskuje Twój adres IP. Działa poprzez skrócenie adresów IP użytkowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google, a skrócony na obszarze USA.
Przetwarzane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Privacy PolicyOpt Out. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Reklama

Ten rodzaj usługi umożliwia wykorzystywanie Danych użytkownika do celów komunikacji reklamowej. Komunikaty te są wyświetlane w postaci banerów i innych reklam w niniejszej Witrynie, prawdopodobnie w oparciu o zainteresowania Użytkownika. Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane w tym celu. Informacje i warunki użytkowania przedstawiono poniżej. Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą wykorzystywać Trackery do identyfikacji Użytkowników lub mogą wykorzystywać technikę retargetingu behawioralnego, tj. Wyświetlanie reklam dostosowanych do zainteresowań i zachowań Użytkownika, w tym wykrytych poza niniejszą Witryną. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności odpowiednich usług.
Oprócz dowolnej funkcji rezygnacji (opt-out) oferowanej przez którąkolwiek z poniższych usług, Użytkownicy mogą zrezygnować, odwiedzając stronę rezygnacji (opt-out) Network Advertising Initiative.

Użytkownicy mogą również zrezygnować z niektórych funkcji reklamowych za pomocą odpowiednich ustawień urządzenia, takich jak ustawienia reklam urządzenia dla telefonów komórkowych lub ogólne ustawienia reklam.

Sieć odbiorców Facebooka (Facebook Audience Network) (Facebook Ireland Ltd)
Facebook Audience Network to usługa reklamowa świadczona przez Facebook Ireland Ltd Aby zrozumieć wykorzystanie danych przez Facebooka, zapoznaj się z Polityką danych Facebooka.
Niniejsza Witryna może wykorzystywać identyfikatory dla urządzeń mobilnych (w tym odpowiednio Android Advertising ID lub Advertising Identifier dla iOS) oraz technologie podobne do plików cookie w celu uruchomienia usługi Facebook Audience Network. Jednym ze sposobów wyświetlania reklam przez Audience Network jest korzystanie z preferencji reklam Użytkownika. Użytkownik może to kontrolować w Ustawieniach reklam Facebooka.
Użytkownicy mogą zrezygnować z targetowania Audience Network za pomocą odpowiednich ustawień urządzenia, takich jak ustawienia reklam urządzenia dla telefonów komórkowych lub postępując zgodnie z instrukcjami w innych częściach niniejszej polityki prywatności dotyczących sieci odbiorców, jeśli są dostępne.
Przetwarzane dane osobowe: pliki cookie, unikalne identyfikatory urządzeń do celów reklamowych (na przykład identyfikator reklamodawcy Google lub IDFA) i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Privacy PolicyOpt Out. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Remarketing i targetowanie behawioralne

Ten rodzaj usługi umożliwia niniejszej Witrynie i jej partnerom informowanie, optymalizowanie i wyświetlanie reklam w oparciu o wcześniejsze korzystanie z tej Witryny przez Użytkownika.
Ta aktywność jest ułatwiona dzięki śledzeniu danych o użytkowaniu i wykorzystaniu elementów śledzących do zbierania informacji, które są następnie przesyłane do partnerów zarządzających działaniami remarketingowymi i behawioralnymi.
Niektóre usługi oferują opcję remarketingu w oparciu o listy adresów e-mail.
Oprócz dowolnej funkcji rezygnacji oferowanej przez dowolną z poniższych usług, Użytkownicy mogą zrezygnować, odwiedzając stronę Network Advertising Initiative opt-out.

Użytkownicy mogą również zrezygnować z niektórych funkcji reklamowych za pomocą odpowiednich ustawień urządzenia, takich jak ustawienia reklam urządzenia dla telefonów komórkowych lub ogólne ustawienia reklam.

Remarketing z Google Analytics (Google Ireland Limited)
Remarketing z Google Analytics to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Google Ireland Limited, która łączy śledzenie wykonywane przez Google Analytics i jego pliki cookie z siecią reklamową Google Ads i Doubleclick Cookie.
Przetwarzane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Privacy PolicyOpt Out. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Jak zarządzać preferencjami i wyrażać lub cofać zgodę

Istnieją różne sposoby zarządzania preferencjami związanymi z Trackerem oraz wyrażania i wycofywania zgody, w stosownych przypadkach:
Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami związanymi z Trackerami bezpośrednio z poziomu ustawień własnego urządzenia, na przykład uniemożliwiając używanie lub przechowywanie elementów śledzących.
Dodatkowo, ilekroć korzystanie z Trackerów wymaga zgody, Użytkownicy mogą wyrazić lub wycofać taką zgodę, ustawiając swoje preferencje w powiadomieniu o plikach cookie lub aktualizując takie preferencje za pomocą odpowiedniego widżetu preferencji zgody, jeśli jest dostępny.
Możliwe jest również, za pośrednictwem odpowiednich funkcji przeglądarki lub urządzenia, usunięcie wcześniej zapisanych elementów śledzących, w tym tych używanych do zapamiętania wstępnej zgody użytkownika.
Inne elementy śledzące w pamięci lokalnej przeglądarki można wyczyścić, usuwając historię przeglądania.
W odniesieniu do wszelkich zewnętrznych modułów śledzących, Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami i wycofać swoją zgodę za pośrednictwem powiązanego linku do rezygnacji (jeśli jest dostępny), korzystając ze środków wskazanych w polityce prywatności strony trzeciej lub kontaktując się ze stroną trzecią.

Lokalizowanie ustawień modułów śledzących

Użytkownicy mogą na przykład znaleźć informacje o tym, jak zarządzać plikami Cookies w najczęściej używanych przeglądarkach pod następującymi adresami:

Użytkownicy mogą również zarządzać niektórymi kategoriami modułów śledzących używanymi w aplikacjach mobilnych, rezygnując z odpowiednich ustawień urządzenia, takich jak ustawienia reklam urządzenia dla urządzeń mobilnych lub ogólne ustawienia śledzenia (użytkownicy mogą otworzyć ustawienia urządzenia, wyświetlić i wyszukać odpowiednie ustawienia).

Rezygnacje z określonych branż reklamowych

Niezależnie od powyższego Użytkownicy mogą postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez YourOnlineChoices (UE) Network Advertising Initiative (USA) oraz Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) lub innych podobnych usługodawców. Takie inicjatywy pozwalają Użytkownikom na wybór preferencji śledzenia dla większości narzędzi reklamowych. W związku z tym Właściciel zaleca, aby Użytkownicy korzystali z tych zasobów dodatkowo, oprócz informacji zawartych w tym dokumencie.
Digital Advertising Alliance oferuje aplikację o nazwie AppChoices która pomaga Użytkownikom kontrolować reklamy oparte na zainteresowaniach w aplikacjach mobilnych.

Właściciel i administrator danych

Institute NaturScience GmbH
Henrich-Focke-Str. 4
28199 Bremen
Tel: +49 421 243-29970 (English only)
e-mail: info@institute-naturscience.com, info@institute-naturscience.pl 

Ponieważ korzystanie z zewnętrznych elementów śledzących za pośrednictwem niniejszej witryny nie może być w pełni kontrolowane przez Właściciela, wszelkie konkretne odniesienia do zewnętrznych elementów śledzących należy traktować jako orientacyjne. W celu uzyskania pełnych informacji Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich usług stron trzecich wymienionych w niniejszym dokumencie.
Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność technologii śledzenia, zachęca się Użytkowników do skontaktowania się z Właścicielem, w razie chęci otrzymania dalszych informacji na temat korzystania z takich technologii przez niniejszą Witrynę.

Wybieranie ciasteczek