Polityka Prywatności


Informacje o ochronie danych i użytkowaniu

1 Wprowadzenie i postanowienia ogólne

Jest nam niezmiernie miło, że zainteresowaliście się naszą firmą. Zarząd Institute NaturScience GmbH kładzie bardzo duży nacisk na ochronę danych osobowych. Istnieje możliwość użytkowania strony internetowej Institute NaturScience GmbH bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak odwiedzający stronę chcą skorzystać ze specjalnych usług oferowanych przez naszą firmę za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, a nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której te dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto niniejsze oświadczenie o ochronie danych informuje użytkowników serwisu o przysługujących im prawach.

Institute NaturScience GmbH jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić możliwie pełną ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Niemniej jednak cyfrowe transmisje danych mogą, z zasady, mieć luki w zabezpieczeniach, tak więc nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

 

1.1 Nazwa i adres administratora danych

Osobą odpowiedzialną, w rozumieniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Institute NaturScience GmbH
Henrich-Focke-Str. 4
28199 Bremen
Tel: +49 421 243-29970 (English only)
e-mail: info@institute-naturscience.com, info@institute-naturscience.pl 

1.2 Przekazywanie danych

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Przekażemy Twoje dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

- wyraziłeś wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO, np. zamawiając towar do wysłania pocztą do dostawców usług spedycyjnych lub wyrażając zgodę na odrębne warunki udziału w konkursach,

- ujawnienie danych jest wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1f RODO i nie ma powodu, aby zakładać, że istnieje nadrzędna potrzeba nieujawniania Twoich danych,

- istnieje prawny obowiązek przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1c RODO, oraz

- jest to prawnie dopuszczalne i zgodnie z art. 6 ust. 1b RODO, niezbędne do realizacji umowy z Tobą.

2 Uwagi dotyczące gromadzenia danych

2.1 Cookies

Strony internetowe Institute NaturScience GmbH używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele witryn i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do określonej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie przeglądarki indywidualnego użytkownika serwisu od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookies. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować po unikalnym identyfikatorze pliku cookie.

Za pomocą plików cookie Institute NaturScience GmbH może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Użytkownicy strony internetowej mogą w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą witrynę za pomocą odpowiedniego ustawienia w przeglądarce internetowej użytkownika, a tym samym trwale obejść ustawienie plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli odwiedzający stronę dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przez siebie przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej witryny mogą być w pełni funkcjonalne.

Wykorzystanie Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieci oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”; pliki tekstowe, które są zapisywane w Twoim systemie komputerowym i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Generalnie generowane przez plik cookie informacje o korzystaniu przez Państwa ze strony internetowej są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Przeczytaj, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

2.2 Zbieranie ogólnych danych i informacji

a) Podczas wizyty na stronie internetowej

Podczas wchodzenia na naszą stronę, przeglądarka używana na Twoim urządzeniu końcowym automatycznie przesyła informacje na serwer naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Poniższe informacje są zbierane bez Twojej interwencji i przechowywane do czasu ich automatycznego usunięcia:

- Nazwa pobranego pliku

- Data i godzina pobrania

- Ilość przesyłanych danych

- Komunikat czy pobieranie się powiodło

- Rodzaj używanej przeglądarki internetowej

- Rodzaj używanego systemu operacyjnego

- Poprzednio odwiedzana strona

- Nazwa dostawcy Internetu

- Twój adres IP

Powyższe dane przetwarzamy w następującym celu:

- Aby zapewnić płynne połączenie ze stroną internetową,

- Aby zapewnić wygodne korzystanie z naszej strony internetowej,

- Aby ocenić bezpieczeństwo i stabilność systemu, oraz

- do innych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na Twój temat.

Ponadto korzystamy z plików cookie i usług analitycznych podczas odwiedzania naszej witryny. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w punktach 2.1 i 3 niniejszej polityki prywatności.

 

b) Podczas używania naszego formularza kontaktowego

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza znajdującego się na stronie. Jeżeli osoba odwiedzająca serwis skontaktuje się z nami, dane osobowe, które nam dobrowolnie przekaże, zostaną automatycznie zapisane - w celu przetwarzania lub kontaktu z tą osobą. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim. Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody użytkownika.

3 Prawa osób, których dane dotyczą

Masz następujące prawa:

a) Prawo do informacji

Masz prawo poprosić nas o potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe.

b) Korekta / usunięcie / ograniczenie przetwarzania

Ponadto masz prawo żądać, aby:

- nieprawidłowe dane osobowe, które dotyczą ciebie, zostały niezwłocznie poprawione (prawo do sprostowania);

- twoje dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte (prawo do usunięcia), oraz

- przetwarzanie twoich danych osobowych zostało ograniczone (prawo do ograniczenia przetwarzania)

c) Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie, danych osobowych, które nam przekazałeś, oraz do przesłania tych danych innej odpowiedzialnej stronie.

d) Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie twojej zgody do momentu jej cofnięcia.

e) Prawo do sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie dotyczące twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO) lub w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1f RODO), masz prawo do sprzeciwu.

f) Prawo apelacji

Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Cię dotyczą, narusza RODO, masz prawo, bez uszczerbku dla innych środków prawnych, złożyć skargę do organu nadzorczego. Dane swojego właściwego organu nadzorczego znajdziesz pod adresem http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.html.

Wyłącz Google Analytics