Preparaty mleczne do żywienia niemowląt – najbardziej naturalna alternatywa mleka kobiecego


Chociaż najlepszym pokarmem zapewniającym niemowlętom zdrowy rozwój jest mleko kobiece, nie każda matka może kontynuować karmienie po skończeniu przez dziecko 6 miesięcy, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, 2009). Jednak dzięki zaawansowanej wiedzy naukowej i zastosowaniu łagodnych metod obróbki udaje się wyprodukować mleko zbliżone do mleka kobiecego – preparaty mleczne do żywienia niemowląt dostosowane do specjalnych wymogów dzieci w każdym wieku.

Charakterystyka preparatów mlecznych do żywienia niemowląt


Karmienie piersią jest najlepszą metodą żywienia niemowląt. Jeśli jednak matka nie może karmić piersią, preparat mleczny do żywienia niemowląt będzie najlepszą alternatywą. Preparat różni się od innych rodzajów mleka tym, że dostarcza wszystkich niezbędnych substancji odżywczych spełniających wymagania żywieniowe niemowląt w różnym wieku.
Dowiedz się więcej…

Baby milk bottle in baby's hand

Łagodna obróbka preparatów


Z uwagi na szczególne wymagania żywieniowe dzieci, preparaty mleczne do żywienia niemowląt wymagają specjalnej obróbki. Z pomocą przychodzi nauka, która podpowiada, jak najlepiej konserwować preparaty w sposób naturalny. Ważne jest, aby dla zachowania świeżości i wysokiej jakości preparatów poddawanych łagodnej obróbce odpowiednio szybko przetworzyć i łagodnie podgrzać mleko.
Dowiedz się więcej…

  • Charakterystyka preparatów mlecznych do żywienia niemowląt


    Preparaty mleczne do żywienia niemowląt są bez wątpienia najlepszą alternatywą w przypadku gdy karmienie piersią nie jest możliwe. Tylko w ten sposób szczególne potrzeby żywieniowe dziecka mogą zostać zaspokojone. Oznacza to również, że niezmodyfikowane lub nie poddane specjalnej obróbce mleko krowie lub innych ssaków (np. kozie), mleko roślinne z soi lub migdałów oraz przygotowywane domowym sposobem mieszanki nie są odpowiednie jako wyłączne źródło pokarmu dziecka (Koletzko i in., 2013). W odróżnieniu od tych rodzajów mleka, preparaty mleczne do żywienia niemowląt mają specjalny skład dostosowany do potrzeb żywieniowych dziecka w danym wieku, zapewniający mu zdrowy rozwój ciała i umysłu. Ogólnie rzecz biorąc istnieją dwa dostosowane do wieku dziecka rodzaje preparatów: mleko początkowe, przeznaczone dla niemowląt od momentu urodzenia oraz mleko następne, opracowane dla dzieci od 6 miesiąca życia i starszych. W obu przypadkach podstawowym składnikiem jest mleko krowie. Spotyka się również inne nazwy, takie jak mieszanki mlekozastępcze do początkowego żywienia niemowląt lub mieszanki mlekozastępcze do dalszego żywienia niemowląt. Różnica między mieszanką mlekozastępczą a preparatem jest taka, że ta pierwsza nie posiada w składzie mleka krowiego a jedynie hydrolizowaną frakcję białka mleka krowiego, dzięki czemu spełnia specjalne potrzeby żywieniowe dziecka narażonego, np. na alergię. Mleko krowie, będące podstawą mleka początkowego i następnego, zawiera dwa rodzaje białka – białko serwatkowe, lecz głównie kazeinę. Natomiast stosunek białka serwatkowego do kazeiny w preparacie mlecznym do żywienia niemowląt jest zrównoważony, tak że zawartość białka serwatkowego w mieszance i mleku kobiecym jest podobna. Aby preparat przypominał składem mleko kobiece wraz ze wszystkimi niezbędnymi składnikami, dodaje się laktozę, wybrane oleje roślinne oraz mieszaninę witamin i minerałów (EFSA, 2014). Pozostałe składniki dopełniają profil odżywczy preparatu mlecznego do żywienia niemowląt. W szczególności są to składniki odpowiednie dla niemowląt od momentu narodzin, które spełniają wymogi przewidziane dla produktów służących do wyłącznego żywienia dzieci w pierwszych miesiącach życia. Błonnik prebiotyczny pochodzący z naturalnej laktozy z mleka – galaktooligosacharydów (GOS) lub oligosacharydów mleka kobiecego (HMO) – działa korzystnie na rozwój zdrowej flory jelitowej. Nukleotydy wspierają układ odpornościowy i dojrzewanie flory jelitowej, zaś długołańcuchowe wieloniensaycone kwasy tłuszczowe (LC-PUFA) Omega-3 i Omega-6 odgrywają ważną rolę w rozwoju funkcji kognitywnych i wzroku (Koletzko i in., 2008; Ben i in., 2008; Brunser i in., 1994). Ponieważ w składzie preparatów mlecznych do żywienia niemowląt znajdują się szczególnie cenne składniki, powinno ono być poddawane łagodnej obróbce. Więcej na ten temat w rozdziale „Łagodna obróbka preparatów”. Wykres (Załącznik 1)

    z powrotem
  • Łagodna obróbka preparatów


    Ponieważ w składzie preparatów mlecznych do żywienia niemowląt znajdują się szczególnie cenne składniki, powinno ono być poddawane łagodnej obróbce od samego początku. Łagodne podgrzewanie jest szczególnie ważne ponieważ ogranicza do minimum szkodliwą denaturację białka oraz powstawanie innych produktów anty-odżywczych i potencjalnie toksycznych. Umożliwia to zachowanie niezbędnych białek w ich biodostępnej i naturalnej postaci (Birlouez-Aragon i in., 2002). Obróbka cieplna mleka ma zapewnić dobrą jakość mikrobiologiczną oraz długi okres przechowywania. Sterylizacja mleka w ultra wysokiej temperaturze (UHT) umożliwia dłuższy okres przechowywania niż w przypadku pasteryzacji, będącej procesem bardziej łagodnym. Istnieją różne metody i technologie obróbki cieplnej, charakteryzujące się różnym profilem czasu i temperatury. Łagodna wersja sterylizacji UHT zapewnia bezpieczeństwo produktów, pozwalając jednocześnie na zachowanie ich naturalnej struktury. Przy mniejszej ilości wyjściowej mikroorganizmów, łagodne podgrzewanie do bardziej korzystnych temperatur zyskuje na znaczeniu. Jest to możliwe dzięki obróbce w odpowiednim czasie podstawowego surowca – mleka krowiego – w celu zachowania świeżości i zminimalizowania wzrostu niekorzystnych drobnoustrojów. To znacząco poprawia jakość mleka i pozwala otrzymać preparat łagodnie przetworzony. Jedną z metod pomiaru jakości mleka jest zastosowanie indeksu FAST (ang. Fluorescence of Advanced Maillard products and Soluble Tryptophan index), będącego wskaźnikiem reakcji Maillarda i denaturacji bałek. Indeks FAST jest niezwykle czułym i innowacyjnym wskaźnikiem wpływu podgrzewania, obliczanym w oparciu o pomiary fluorescencji i) tryptofanu (aminokwasu reprezentującego natywne białko) oraz ii) akumulację produktów reakcji Maillarda (bardziej istotna i zaawansowana procedura) (Desic i Birlouez-Aragon, 2011). Dlatego metoda FAST ocenia globalne efekty obróbki termicznej i podaje szacunkową jakość odżywczą mleka, w tym strawność (Lindberg i in., 1998). Pozwala zapobiec potencjalnemu dyskomfortowi trawiennemu po spożyciu białka. Zamiast powodować dyskomfort białko, będące ważnym budulcem niezbędnym do zdrowego rozwoju, jest dostępne w najlepszej możliwej postaci. Im niższy jest indeks FAST, tym wyższa jest jakość mleka i strwaność białka dzięki zachowaniu jego naturalnej struktury.

    z powrotem
Arrow back
Drawing of pieces of a puzzle
Drawing of a milk drop
Drawing of a milk drop and a magnifier