Rozwojowe kamienie milowe: od poczęcia do 1. roku życia


Ciąża i pierwszy rok życia to kluczowy okres w rozwoju człowieka. W tym czasie organizm dziecka przechodzi olbrzymie zmiany i osiąga wiele ważnych kamieni milowych. Tempo rozwoju jest indywidualne dla każdego dziecka: jedno może osiągać kamienie milowe szybciej, drugie – wolniej. Regres w zdobywaniu umiejętności również nie jest niczym niezwykłym. Z tego powodu ustalone kamienie milowe, podobnie jak zalecenia dotyczące żywienia dzieci w danym okresie życia, stanowią jedynie ogólne wytyczne. Należy pamiętać, że najważniejszy jest trend: dziecko powinno stale pokonywać poszczególne etapy w rozwoju. Opóźnienie w osiąganiu pewnych kamieni milowych nie musi oznaczać opóźnienia w rozwoju w przyszłości.

SVG mit img Tag laden

Ciąża


Ci a jest z natury procesem niezwykle z o onym: w ci gu oko o 40 tygodni cia o mózg dziecka przechodz przez kolejne etapy rozwoju tworz c podwaliny pod cie k zdrowego rozwoju.

See more...


Od 0 do 3 miesięcy


Po opuszczeniu ciała matki noworodek musi zaadaptować się do nowego środowiska. Dlatego dojrzewanie pierwotnych odruchów, takich jak ssanie i połykanie, ma zasadnicze znaczenie.

Dowiedz się więcej...


Od 3 do 6 miesięcy


Dziecko rośnie i szybko się uczy: rozwijają się mocne kości i mięśnie, wyrzynają się pierwsze zęby; jednocześnie dziecko zaczyna rozpoznawać i naśladować pierwsze wzorce behawioralne.

Dowiedz się więcej...Od 6 do 9 miesięcy


Na skutek ciągłego rozwoju kognitywnego, dziecko zaczyna coraz lepiej rozumieć język mówiony i rozwija umiejętności komunikowania się, na przykład przy użyciu gestów.

Dowiedz się więcej...

Od 9 do 12 miesięcy


W tym okresie pojawiają się dwa istotne kamienie milowe: dziecko stawia swoje pierwsze kroki z pomocą opiekuna oraz zaczyna mówić pierwsze słowa. Umiejętności te wyraźnie zwiększają samodzielność dziecka, która może ujawniać się również w innych obszarach życia codziennego.

Dowiedz się więcej...

Powyżej 12 miesię


Wraz z pierwszymi urodzinami dziecko wchodzi w wiek poniemowlęcy, który charakteryzuje się jeszcze większą samodzielnością. Chód oraz umiejętność dwukierunkowego komunikowania się to kolejne najważniejsze osiągnięcia.

Dowiedz się więcej...

Drawing of a document and an apple
Drawing of a milk drop
Drawing of digestive tract
Drawing of a microscope and a plant