Rozwój dziecka od 6 do 9 miesięcy


Niemowlę w wieku 6-9 miesięcy zwykle zaczyna rozumieć, że jest odrębną istotą. Doskonalone zdolności kognitywne pozwalają dziecku podejmować pierwsze celowe interakcje z otoczeniem. Ten okres jest kluczowy z punktu widzenia żywienia, ponieważ mleko matki czy preparat do początkowego karmienia nie pokrywają już w stopniu wystarczającym zapotrzebowania dziecka na składniki odżywcze. Dlatego konieczne jest wprowadzenie pokarmów uzupełniających.

Baby lying on the belly and lifting head and hands

Ciało dziecka


Ruchy dziecka w wieku 6-9 miesięcy są już lepiej skoordynowane. Zwiększa się jego mobilność – dziecko zaczyna raczkować i samodzielnie siadać.
Dowiedz się więcej…


Umysł dziecka


Pomiędzy 6. a 9. miesiącem życia dziecko dokonuje szczególnych postępów w komunikowaniu się. Oznacza to rozpoznawanie własnego imienia i jednowyrazowych poleceń, ale również wyrażanie siebie poprzez proste gesty i spółgłoski.
Dowiedz się więcej…

Baby clapping hands
Baby boy in high chair eating with a spoon

Żywienie


W wieku 6 miesięcy kończy się zalecany okres wyłącznego karmienia piersią (WHO, 2009). To oznacza, że dziecko stopniowo poznaje inne źródła pożywienia, aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię, wynoszące około 600 kcal/dzień. Łagodne przyzwyczajanie dziecka do nowych pokarmów polega na wprowadzaniu posiłków jednoskładnikowych (tj. jeden konkretny owoc, warzywo lub ziarno) oraz stopniowe zwiększanie ilości i różnorodności posiłków. Jednocześnie powoli zmieniają się faktury pokarmów: od przecierów po pokarmy rozgniatane i siekane (WHO, 2009). W tym wieku szczególnie korzystne dla zdrowia dziecka są witamina B12, jodyna i selen. Podczas gdy witamina B12 bierze udział głównie w procesach izomeryzacji, jodyna odgrywa ważną rolę w rozwoju mózgu dziecka, a selen wspiera układ odpornościowy.
Dowiedz się więcej…

  • Ciało dziecka


    Do najważniejszych kamieni milowych w rozwoju dziecka w wieku 6-9 miesięcy należą: • sięganie po przedmioty oraz początki koordynacji oko-ręka; • siedzenie oraz samodzielne przejście do siadu z leżenia tyłem; • nauka raczkowania • poruszanie się do zabawek oraz podnoszenie małych przedmiotów chwytem pęsetowym; • używanie ramion do pełzania. (Bartolotta i Shulman, 2010; UNICEF, n.d.; University of Pittsburgh, 2015)

    z powrotem
  • Umysł dziecka


    W kontekście rozwoju kognitywnego niemowlę w wieku 6-9 miesięcy: • zaczyna kopiować ekspresję i znajome czynności oraz rozpoznaje własne imię; • gaworzy i rozpoznaje proste jednowyrazowe prośby i polecenia; • odpowiada gestami na „do góry”, „papa” i inne werbalne i niewerbalne sygnały; • produkuje trzy lub więcej spółgłosek; • rozgląda się za przedmiotem i skupia wzrok na zabawce; • odnajduje przedmiot częściowo schowany; • sięga po przedmioty jedną ręką; • jest silnie przywiązane do głównego opiekuna; • wyraża uczucia i wyciąga ręce do znanych sobie osób; • gra w proste gry; • porusza się do rytmu; • przesypia całą noc. (Bartolotta i Shulman, 2010; UNICEF, n.d.; University of Pittsburgh, 2015)

    z powrotem
Arrow back
Drawing of walking baby
Drawing of a microscope and a plant