1. Wprowadzenie i postanowienia ogólne

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Kierownictwo Institute NaturScience GmbH przykłada dużą wagę do ochrony danych. Użytkownicy witryny Institute NaturScience GmbH zwyczajowo nie muszą podawać żadnych danych osobowych. Jeśli jednak odwiedzający chce uzyskać dostęp do wskazanych części serwisów, może zostać poproszony o podanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, a nie istnieje podstawa prawna dla takiego przetwarzania, użytkownik jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres domowy, adres e-mail lub numer telefonu użytkownika, odbywa się zawsze zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz z obowiązującymi przepisami krajowymi o ochronie danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie opinii publicznej o tym, jaki jest charakter, zakres i cel zbierania, używania i przetwarzania przez nas danych osobowych. Ponadto użytkownicy witryny otrzymują informację na temat praw przysługujących im na mocy tej polityki prywatności.

Jako podmiot pozyskujący dane, Institute NaturScience GmbH podjął szereg technicznych i organizacyjnych kroków, aby zapewnić, że wszelkie dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem tej witryny są dobrze chronione. Tym nie mniej w trakcie cyfrowej transmisji danych w systemach zabezpieczających mogą wystąpić luki, co oznacza, że zagwarantowanie pełnej ochrony nie jest możliwe. Z tego powodu każdy użytkownik witryny może skorzystać z innych kanałów i przekazać nam swoje dane osobowe na przykład drogą telefoniczną.

1.1. Dane kontaktowe administratora danych

Zgodnie z przepisami RODO, innych przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych regulacji o charakterze ochrony danych, administratorem Państwa danych jest:

Institute NaturScience GmbH
Henrich-Focke-Str. 4
28199 Bremen

Tel.:
E-mail:

Dalsze pytania dotyczące ochrony danych należy kierować na adres: datenschutz@dmk.de

1.2. Ujawnienie danych

Państwa dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Państwa dane osobowe będą mogły być ujawnione osobom trzecim tylko wtedy gdy:


2. Uwagi dotyczące zbierania danych

2.1. Pliki cookie

Witryna należąca do Institute NaturScience GmbH korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki cookie są plikami tekstowymi przechowywanymi w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele witryn i serwerów wykorzystuje pliki cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. identyfikator (ID) pliku. ID pliku cookie jest jego unikatowym numerem. Składa się z szeregu cyfr, dzięki którym możliwe jest przypisanie stron internetowych i serwerów do konkretnej przeglądarki internetowej, w której dany plik cookie jest przechowywany. To umożliwia witrynom i serwerom odróżnić daną przeglądarkę od pozostałych przeglądarek, w których przechowywane są inne pliki cookie. Dana przeglądarka zostaje rozpoznana i zidentyfikowana dzięki niepowtarzalnemu identyfikatorowi pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, Institute NaturScience GmbH dostarcza usługi przyjazne dla użytkowników tej witryny, co bez plików cookie nie byłoby możliwe.

Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zapobiec wysyłaniu plików cookie przez naszą witrynę, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, trwale obchodząc w ten sposób zbieranie plików cookie. Ponadto wcześniej wysłane pliki cookie mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego programu. Wszystkie znane przeglądarki internetowe oferują taką możliwość. Jeżeli użytkownik zdecyduje się dezaktywować pliki cookie w przeglądarce, nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji oferowanych przez naszą witrynę.

2.2 Zbieranie ogólnych danych i informacji

a) Podczas odwiedzin witryny

Podczas odwiedzin naszej witryny, przeglądarka zainstalowana na Państwa urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera naszej witryny. Ta informacja jest tymczasowo przechowywana w pliku dziennika. Poniższe informacje są zbierane bez podejmowania przez użytkownika żadnych działań, a następnie przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

Wymienione wyżej dane są przez nas przetwarzane w celu:

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO. Nasz uzasadniony interes związany ze zbieraniem danych wynika z celów określonych powyżej. Zebrane w ten sposób dane nie będą pod żadnym pozorem wykorzystywane do wyciągania jakichkolwiek wniosków o osobistych preferencjach użytkowników.

b) Rejestrowanie się do usług wymagających logowania

Użytkownicy witryny mogą zarejestrować się do usług wymagających logowania po podaniu danych osobowych. Zakres danych osobowych przekazywanych do Institute NaturScience GmbH wynika z maski wprowadzania danych używanej do rejestracji. Dobrowolnie przekazane dane osobowe są zbierane i zachowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego oraz do celów wewnętrznych.

W momencie rejestracji zachowany zostaje adres IP przydzielony przez dostawcę Internetu oraz data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane w celu uniknięcia nadużywania naszych usług oraz mogą zostać wykorzystane, w razie konieczności, do badania przypadków naruszenia prawa. Przechowywanie danych jest więc konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dane nie są przekazywane osobom trzecim, jeśli nie ma takiego prawnego obowiązku oraz jeśli

przekazanie danych nie jest wymagane do celów egzekwowania prawa.

Rejestracja wiąże się z dobrowolnym przekazaniem danych osobowych i jest niezbędna Institute NaturScience GmbH do przekazywania treści lub usług, do których dostęp mogą mieć wyłącznie zarejestrowani użytkownicy z uwagi na charakter materiałów. Zarejestrowani użytkownicy mogą w dowolnym momencie zmienić dane udostępnione podczas rejestracji lub zażądać ich całkowitego usunięcia z bazy danych Institute NaturScience GmbH.

Na prośbę zarejestrowanego użytkownika Institute NaturScience GmbH ujawni, które dane użytkownika zostały zachowane. Ponadto dane osobowe zostaną zmienione lub usunięte na prośbę osoby zainteresowanej, o ile nie istnieje ustawowy obowiązek do przechowywania takich danych.

3. Prawa właściciela danych

Jako właścicielowi danych przysługują Państwu następujące prawa:

a) Prawo do informacji

Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy Państwa dane podlegają przetwarzaniu.

b) Zmiana / usunięcie / ograniczenie przetwarzania

Ponadto mają Państwo prawo zażądać od nas:


c) Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania przekazanych nam informacji umożliwiających identyfikację Państwa osoby w formie ustalonej, powszechnie obowiązującej i przeznaczonej do odczytu komputerowego oraz do przekazania tej informacji innej osobie decyzyjnej.

d) Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody obowiązującej do momentu jej wycofania.

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa jest konieczne do realizacji zadań leżących w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. (e) (RODO)) lub do ochrony naszego interesu prawnego (Art. 6 ust. 1 lit. (f) (RODO)), mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu.

f) Prawo do odwołania się

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do odwołania się do organu nadzoru, bez uszczerbku dla innych środków odwoławczych. Dane kontaktowe do organu nadzoru można odnaleźć na stronie http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

4. Korzystanie z Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics – narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW udostępnianego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics korzysta z tzw. „ciasteczek”, czyli plików tekstowych przechowywanych na komputerze użytkownika, umożliwiających analizę sposobu korzystania z witryn internetowych. Ogólna zasada jest taka, że informacje na temat korzystania z witryny internetowej przez użytkownika, generowane przez „ciasteczka”, są przekazywane, a następnie przechowywane na serwerze Google w USA.

Proszę zauważyć, że w tej witrynie Google Analytics zostało rozszerzone o kod “gat._anonymizeIp();", aby zapewnić anonimową rejestrację adresów IP (tj. maskowanie IP). Z powodu aktywowania anonimizacji adresów IP w naszej witrynie na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Google od razu usuwa część Państwa adresu IP. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i dopiero tam w części usuwany. Google używa informacji zebranych w naszym imieniu, aby dowiedzieć się, jak korzystają Państwo z naszej witryny, po to by sporządzać raporty na temat aktywności na stronie internetowej i świadczyć inne usługi związane z wykorzystaniem internetu. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę do analizy przez Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Przechowywanie plików cookie i śledzenie może rozpocząć się dopiero po udzieleniu przez Państwa wyraźnej zgody na korzystanie z plików cookie umożliwiających śledzenie. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie w odpowiednim oknie powiadamiania. Ponadto mogą Państwo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że nie wszystkie funkcje oferowane przez naszą witrynę będą dla Państwa dostępne. Ponadto mogą Państwo wyłączyć możliwość zbierania danych generowanych przez pliki cookie, dotyczących korzystania przez Państwa z witryny (w tym Państwa adresu IP), oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając, a następnie instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod tym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Możliwość zbierania danych przez Google Analytics również można wyłączyć, klikając w poniższy link. To spowoduje umieszczenie pliku cookie typu opt-out, co zapobiegnie dalszemu zbieraniu Państwa danych w trakcie odwiedzin na naszej stronie. Taka opcja jest szczególnie zalecana dla osób odwiedzających naszą witrynę za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Dezaktywacja Google Analytics

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajduje się tutaj www.google.com/analytics/terms/de.html oraz tutaj www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Podstawą prawną dla korzystania ze wspomnianego narzędzia analitycznego jest Art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO: przetwarzanie odbywa się w celu dokonania analizy aktywności użytkowników stron internetowych i z tego względu jest konieczne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów.

5. Korzystanie z funkcji reklamy Google Analytics

Oprócz standardowej konfiguracji Google Analytics, witryna stosuje funkcje Google Analytics do celów reklamy dostosowanej do zainteresowań oraz reklamy związanej z zachowaniem użytkownika w internecie. W tym kontekście Google Analytics korzysta z plików cookie strony trzeciej, DoubleClick, w celu dokonania analizy danych dotyczących zachowania użytkownika na różnych stronach internetowych. Dzięki takim danym możliwe jest generowanie statystyk na temat danych demograficznych i obszarów zainteresowania użytkowników witryny.

Należy zaznaczyć, że nie posiadamy dostępu do danych dotyczących pojedynczych użytkowników, a powiązanie danych statystycznych z konkretnym użytkownikiem nie jest możliwe.

6. Korzystanie z serwisu YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych

Korzystamy z serwisu YouTube, aby móc zamieszczać na naszej witrynie filmy wideo. Filmy są zamieszczane w rozszerzonym trybie ochrony danych. Jednak, podobnie do większości witryn, YouTube również korzysta z plików cookie do zbierania informacji o użytkownikach serwisu. YouTube wykorzystuje pliki cookie do tworzenia statystyk wideo, zapobiegania oszustwom oraz do poprawy doświadczenia użytkownika. Wiąże się to z połączeniem z siecią Google DoubleClick. Po uruchomieniu wideo rozpoczyna się przetwarzanie danych. Dzieje się to poza naszym wpływem. Więcej informacji na temat ochrony danych przez serwis YouTube znajduje się w deklaracji ochrony danych serwisu: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube