Karmienie piersią – naukowy cud natury

Pokarm kobiecy jest najlepszą metodą żywienia niemowlęcia od początku jego życia i stanowi jeden z istotnych  fundamentów zdrowego rozwoju w przyszłości. Bogaty w cenne i niezbędne składniki odżywcze optymalnie wspiera potrzeby dziecka, jednocześnie wywierając korzystny wpływ na dobrostan matki. Niestety z powodów zdrowotnych nie każda mama może karmić piersią tak długo jak by chciała. Z myślą o tych matkach nauka i natura połączyły siły i wspólnie pokonały wszelkie bariery, dając kobietom szansę na cud karmienia piersią

Mechanizm laktacji


Pokarm kobiecy jest produkowany w gruczołach mlekowych kobiety. Jest on niezwykłym źródłem składników odżywczych, gdyż natura zawsze dostosowuje skład mleka do zmieniających się potrzeb dziecka, oferując szereg korzyści zarówno dla dziecka, jak i matki. Za kontrolę laktacji odpowiadają zasadniczo dwa hormony: prolaktyna i oksytocyna. W momencie, gdy dziecko zaczyna ssać pierś do mózgu matki wysyłany jest sygnał, który wyzwala odruch prolaktynowy i oksytocynowy. Wydzielanie prolaktyny powoduje produkcję mleka w pęcherzykach mlecznych, podczas gdy oksytocyna umożliwia przepływ pokarmu przewodami mlecznymi z pęcherzyków mlecznych (WHO, 2009).

Problem niedostatecznej ilości pokarmu
Niektóre matki uważają, że ilość produkowanego przez nie mleka jest niewystarczająca. Prawdą jest, że hormony takie jak kortyzol (hormon stresu) są antagonistami prolaktyny – hormonu odpowiedzialnego głównie za produkcję mleka. Zbyt duże stężenie kortyzolu może więc zmniejszać laktację (Chatterton i in., 2000). Istnieje jednak wiele naturalnych substancji, tzw. galaktogogów, które stymulują produkcję mleka. Dowiedz się więcej…

Karmienie piersią można określić jako naukowo udowodniony cud natury. Dowiedz się więcej o korzyściach karmienia piersią dla matki i dziecka z naszej infografiki. Zwłaszcza na początku karmienia piersią matki mają wiele pytań dotyczących laktacji. Dlatego też nasza infografika ze wskazówkami dotyczącymi łatwego i skutecznego rozpoczęcia karmienia piersią może służyć jako wskazówka. Kliknij tutaj, aby pobrać infografikę:  Korzyści z karmienia piersią. Wskazówki dotyczących karmienia piersią.

Moc składu mleka kobiecego


Pokarm kobiecy zawiera wiele różnych substancji i związków bioaktywnych. Jego skład w sposób naturalny dostosowuje się do indywidualnych potrzeb żywieniowych dziecka i stanowi optymalne źródło pożywienia, idealnie dostosowane do każdego etapu rozwojowego niemowlęcia. Aby przybliżyć informację jak niezwykły jest pokarm kobiecy, w zakładce omówione zostały najważniejsze składniki mleka kobiecego.


Laktoza
Jako główny węglowodan w mleku kobiecym, laktoza jest głównym źródłem energii i kalorii niezbędnych dziecku. Jednocześnie pomaga w przyswajaniu składników mineralnych i wspiera system odpornościowy dziecka.


Tłuszcze
Wysokie zapotrzebowanie energetyczne lub kaloryczne u dzieci realizują również specjalne kwasy tłuszczowe znajdujące się w mleku matki. Zapewniają one odpowiedni rozwój fizjologiczny, neurologiczny i immunologiczny dziecka. Ponadto tłuszcz jest nośnikiem smaku, co można uznać za pozytywny skutek uboczny jego odpowiedniej kompozycji w mleku kobiecym. Dowiedz się więcej…
 

Nukleotydy
Nukleotydy takie jak kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) i kwas rybonukleinowy (RNA), biorą udział w szeregu procesów biochemicznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ponadto wykazano, że nukleotydy dostępne w mleku matki dostarczają dziecku szeregu korzystnych efektów biologicznych. Dowiedz się więcej…
Prebiotyki
Prebiotyki to substancje, które są selektywnie wykorzystywany przez mikroorganizmy mikroflory jelitowej, przynoszące korzyści zdrowotne” (Gibson et al. 2017).

Podstawowe korzyści karmienia piersią
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, 2017) zaleca, aby matki rozpoczynały karmienie piersią w ciągu pierwszej godziny po porodzie. Aby osiągnąć optymalny wzrost, rozwój i zdrowie, niemowlęta powinny być karmione wyłącznie mlekiem matki przez pierwszych 6 miesięcy życia. Liczne korzyści wynikające z karmienia piersią są istotne zarówno dla matki, jak i dziecka. Krótkie podsumowanie w formie infografiki dostępne jest tutaj.

 

 

Rozwiązywanie problemów przy karmieniu piersią


Problemy z karmieniem piersią wynikają zwykle z braku wiedzy lub nieprawidłowej techniki karmienia. Stosując się do kilku prostych wskazówek, można uniknąć wielu problemów. Tylko w nielicznych przypadkach kobiety nie mogą karmić piersią z przyczyn medycznych, anatomicznych lub fizycznych, które powodują, że ilość pokarmu jest zbyt mała. Natomiast problemy, takie jak ból podczas karmienia, bolesność sutków, obrzęk gruczołów mlecznych, niedrożność przewodów mlekowych czy zapalenie sutka można rozwiązać dzięki właściwym poradom i odpowiednio wcześnie podjętemu leczeniu.
Oligosacharydy mleka ludzkiego (HMO) stanowią trzecią co do wielkości frakcję składników mleka ludzkiego (Donovan i Comstock. 2016) w stężeniu od  1 - 15 g / l. Obejmują ok. 200 pojedynczych izoform oligosacharydów. Wysokie stężenie w połączeniu z różnorodnością strukturalną jest charakterystyczne dla mleka ludzkiego. Laktoza, główny węglowodan mleka kobiecego, jest również integralnym składnikiem HMO. W przeciwieństwie do laktozy, HMO są niestrawne i nie stanowią źródła energii. Docierają do okrężnicy w stanie nienaruszonym, mają wpływ na mikroflorę jelitowa przewodu pokarmowego i są wchłaniane tylko w niskich stężeniach (Bode. 2012).
1.    Dane naukowe wskazują, ze HMO odgrywają niezwykłą rolę w obserwowanych krótko- i długoterminowych korzyściach karmienia piersią, zwłaszcza w zakresie wsparcia immunologicznego jak i wspomaganiu rozwoju poznawczego. HMO sprzyjają rozwojowi określonych bakterii (Bode. 2012); a niektóre frakcje HMO wykazują działanie prebiotyczne mające wpływ na zdrowie. (Gibson i in. 2017⁠; Sakanaka i in. 2019).
2.    HMO wiąże patogeny jelitowe zmniejszając podatność na infekcje (Triantis i wsp. 2018);
3.    HMO poprzez pośredni wpływ na mikroflorę jelitową modulują ogólny i śluzówkowy układ odpornościowy, na przykład poprzez ograniczenie stosowania leków (Puccio i wsp. 2017), zmniejszenie śmiertelności (Kuhn i wsp. 2015) lub zmniejszenie ryzyka chorób układu oddechowego i jelit ( Stepans i in. 2006⁠; Triantis i in. 2018).
4.    Niektóre frakcje HMO mogą być potencjalnymi substratami dla komórek neurologicznych (Wang. 2009) i podejrzewa się, że korzystnie wpływają na rozwój poznawczy u niemowląt (Berger i in. 2020).
Chociaż badania laboratoryjne nad wyizolowaną frakcją HMO z mleka matki trwają od wielu dziesięcioleci, postęp technologiczny z ostatniej dekady umożliwia obecnie produkcję poszczególnych izoform HMO na skalę przemysłową. Do chwili obecnej Unia Europejska zezwala na dodawanie czterech HMO do żywności dla niemowląt: 2'fukozylolaktozy (2'FL), lakto-N-neotetraozy (LNnT), difukozylolaktozy (DiFL) i lakto-N-tetraozy (LNT) ( EU / 2016 / 375⁠; EU / 2016 / 376⁠; EU / 2019 / 1979⁠; EU / 2020/484). Nie wiadomo, czy te wyizolowane składniki są w stanie naśladować różne frakcje HMO obecne w mleku matki. Niemniej jednak HMO, jako frakcja naturalna lub izolowane izoformy wytwarzane przemysłowo, mogą odgrywać kluczową rolę w zdrowym rozwoju niemowląt (Bode. 2012).