Niemowlęce zaburzenia czynnościowe żołądkowo-jelitowe (FGID)

FGID to zaburzenia zależne od wieku, które mogą wystąpić podczas prawidłowego rozwoju niemowląt. Diagnoza jest oparta na objawach, poparta kryteriami Rzym IV.

Definicja


Niemowlęce zaburzenia czynnościowe żołądkowo-jelitowe (FGID) lub „zaburzenia interakcji jelitowo-mózgowych” to ogólny termin obejmujący szereg zaburzeń, których przyczyny nie są powiązane z zaburzeniami funkcjonalnymi lub biochemicznych. Należą do nich kolka niemowlęca, biegunka, wymioty, ulewanie i refluks. Objawy mogą towarzyszyć prawidłowemu rozwojowi niemowlęcia lub wynikać z niewłaściwego zachowania. FGID na ogół nie są niebezpieczne, stąd opiekunów należy uspokoić, a ich obawy należy potraktować z empatią i zapewnić poczucie wsparcia (Benninga i in., 2016, Zeevenhooven i in., 2017).

Patofizjologia


Objawy żołądkowo-jelitowe są często spowodowane niedojrzałością przewodu pokarmowego, układu nerwowego i zaburzeń mikrobiomu jelitowego niemowląt. Objawy mogą być raczej łagodne, ale także bardzo dokuczliwe, prowadząc do niepokoju rodziców i obniżenia jakości życia rodziców i dziecka (Salvatore i in., 2018).

Sposoby postępowania


Postępowanie w pierwszej kolejności powinno obejmować uspokajanie rodziców, edukację i porady żywieniowe. Zaleca się kontynuowanie karmienia piersią. W przypadku niemowląt karmionych mieszanką, można rozważyć specjalistyczne preparaty mlekozastępcze. W leczeniu FGID przydatne mogą być specjalistyczne mieszanki mleczne zawierające środki zagęszczające (takie jak skrobia), pre- i / lub probiotyki, ß-palmitynian, a także preparaty hydrolizowane lub o obniżonej zawartości laktozy. Celem postępowania jest ograniczenie stosowania zbędnego leczenia farmakologicznego, zapobieganie przedwczesnemu zaprzestaniu karmienia piersią oraz ograniczenie częstych, niepotrzebnych zmian typów preparatów. Leczenie farmakologiczne FGID jest uważane za zbędne w większości przypadków, w których występuje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, z wyjątkiem zaparć, w przypadku których na przykład środki przeczyszczające wydają się realną opcją postępowania (Salvatore i wsp., 2018).

Zestaw kryteriów i kwestionariusze Rzymskie IV


Bibliografia


Benninga MA, Faure C, Hyman PE, St James Roberts I, Schechter NL, Nurko S. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Neonate/Toddler: in Rome IV. Functional gastrointestinal disorders: Disorders of gut-brain interaction [SECTION II: FGID: Diagnostic groups _15]. Gastroenterology 2016; 150(6):1443–55. at: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27144631

Rome Foundation; 2020. at: theromefoundation.org

Salvatore S, Abkari A, Cai W, Catto-Smith A, Cruchet S, Gottrand F, Hegar B, Lifschitz C, Ludwig T, Shah N, Staiano A, Szajewska H, Treepongkaruna S, Vandenplas Y. Review shows that parental reassurance and nutritional advice help to optimise the management of functional gastrointestinal disorders in infants. Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992) 2018; 107(9):1512–20. at: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29710375

Zeevenhooven J, Koppen IJN, Benninga MA. The New Rome IV Criteria for Functional Gastrointestinal Disorders in Infants and Toddlers. Pediatric gastroenterology, hepatology & nutrition 2017; 20(1):1–13. at: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28401050